Vil ikke bygge nytt på Vestly

I stedet for å bygge ny og frittstående gymsal på Vestly skule, slik kommunestyret har vedtatt, tilrår Time-rådmannen å fikse på den gamle salen.