Me må få ny småbåthamn som erstatning

Lura båtforening er lite glade for Håkon Hauge (h) sitt forslag om å fylla ut Luravika for å gje plass til Sandnes havn.