Verner på myrgrunn

Utfordringene står i kø for den hittil største private husrestaureringen på Jæren.