• Bertha Regine Serigstad (72) følger Høyesteretts behandling av saken hennes i Oslo. Carina Johansen

Snart endelig dom i kvikksølvsaken

I 2008 tok Bertha Regine Serigstad (72) opp kampen mot Nav. I dag kommer saken hennes opp i Høyesterett.