• Hjelmeland-ordfører Trine Danielsen. Tor Inge Jøssang

Ferjeanbudet i Ryfylke er avvist

Statens vegvesen har avvist tilbudet fra Norled på drift av ferjene på Jøsenfjorden og Høgsfjorden.