Innendørs handlegate

Av tegningene som Varner Invest AS har sendt kommunen, framgår det at hele første etasje av det planlagte komplekset i Vågen er avsatt til forretninger, blant annet med en handlegate under tak. Den vil gå parallelt med Elvegata.