Strømmen er tilbake på Tau

Strømmen på Strandalandet er tilbake.