Til kamp mot trådløse nettverk i skolen

Målet til den nye aksjonsgruppen mot stråling i Stavanger, er å fjerne trådløse nettverk i skolene.