Vegdirektoratet vil utsette hurtigferjene

Hurtigferjene i Tau-sambandet får likevel ingen avklaring før jul, slik målsettingen til verftet Fjellstrand og Vegdirektoratet har vært. Dermed er ferjenes framtid høyst usikker.