Spionmistanken mot Viksveen avgrenset

Det er ikke lenger grunn til å mistenke Stein Viksveen for å ha vært Stasi-spion mens han bodde i Tyskland, mener Oslo forhørsrett.