• Minkskinn oppnår snittpriser på over 600 kroner på skinnauksjonene i København og Helsinki denne vinteren, Her viser Betran Trane Skadsem og markedssjef Torkil Tveter i Norges Pelsdyralslag skinn av typene palmino og safir, som får for 1100 og 1000 kroner. Slikt gir mange norske oppdrettere million-fortjenester. Carina Johansen

Høy puls i pelsbobla

Her var rogalandske mink— og reveskinn av ypperste kvalitet. Her var wienerbrød og snop, mingling og pelsfaglig drøs. Men smått med byasser og dyrevernere.