Jærhuseier føler seg lurt

Gå aldri inn på muntlige avtaler medkommunen, sier Arnt Årsvoll. Han mener jærhuset på Austvoll kunnevært reddet hvis kommunen hadde holdt ord.