Uenige om hvor lista skal legges

– Vi vet at vi har lav dekning avhelsesøstre. Skal vi oppfylle lovverket slik tilsynsmyndighetenforstår det, må vi ha mer ressurser, kommenterer helsesjef HansPetter Torvik. Politikerne i utvalg for levekår får saken –med forslag til tiltak — i det første møtet etter ferien.