Solakonferansen flyttet til høsten

Årets Solakonferanse for luftfart som blestanset av streiken i privat sektor i begynnelsen av mai, vil istedet bli arrangert i dagene 13.15. november, opplyserregiondirektør Tor Helge Strand, som er formann i styringskomiteenfor Solakonferansen.