Klassen blir likevel ikke delt

Foreldrene til årets tredjeklassinger påLura skole protesterte kraftig da de fikk beskjed om at klasseneskulle slås sammen til neste år. I går ombestemte rektorseg.