• Sahfana M. Ali, Aps gruppeleder i levekårstyret fortalte hun hadde ligget søvnløs hele natten etter at hun leste saken om at Stavanger har 295 bostedsløse. Lars Idar Waage

Søvnløs av bolignøden

At Stavanger har 295 bostedsløse, gjør levekårspolitikerne både bekymret, søvnløse og skamfulle. Flere boliger må skaffes, samtidig som "ghettofisering" nå unngås, mener de.