• Rolf J. Widerøe (VG) og Hans Petter Aass (tidligere VG, nå Stavanger Aftenblad) fant i 2012 ut at de hadde blitt kartlagt av Etterretningsbataljonen. Nå er det åpnet politietterforskning mot den hemmelige enheten. Lars Idar Waage

Politiet etterforsker hemmelig enhet

Politiet har åpnet etterforskning mot Etterretningsbataljonen. Dette skjer etter at den hemmelige tjenesten i skjul kartla flere norske journalister.