• I åpenhetsutvalgets første møte gikk Senterpartiets Bjarne Kvadsheim (midten) i strupen på Frp for lekkasje av de taushetsbelagte dokumenter. Fra venstre: Kommunens informasjonssjef Marianne Jørgensen, Per A. Thorbjørnsen (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF) og Martha Rødde, leder av politisk sekretariat. Jonas Haarr Friestad

Ut mot lekkasjer

Senterpartiets Bjarne Kvadsheim mener kommunen bør vurdere å ekskludere FrPs Leif Arne Moi Nilsen fra lukkede møter, etter at han ga taushetsbelagte dokumenter til pressen.