• -Jæren det er oss, sa Sandnes-ordførar Stanley Wirak sist Jærrådet var samla. Fredag skal Jærrådet drøfta framtidas kommunekart. For første gong samlast dei hos Wirak og Pål Morten Borgli i Sandnes. Pål Christensen

No startar arbeidet med kommunekartet

Ja eller nei til kommunesamanslåing på Jæren skal ikkje byggja på følelsar. Både analyse og fakta skal liggja bak. Det syter Jærrådet for.