• -Det handlar om likeverd, seier tidlegare KrF-politkar Margit Hunemo. Lysten til ein ny periode i politikken, før Høgre, er der. Men ho vil ikkej arbeida meir dugnad for kommunen. Geir Sveen

- No er det nok dugnad

Er det rett at uføre vert trekte i trygd når dei gjer politisk arbeid når andre får dekka tapt arbeidsforteneste? Margit Hunemo vil ikkje vera med på dette lenger.