Uforsvarlig lakseforskning

Se her, fisken står tett som hagl, peker Leidulf Ims. Han mener at fisken i munningen av Imselva står og pines fordi den ikke slipper opp i elva.