Politikere ønsker skolefrokost

Bydelsutvalgene henstiller til Sunn by om å se på muligheten til å innføre en matordning på skolene. Årsaken er at mange elever ikke spiser frokost.