• Slik kan vindparken på Vardafjellet bli seende ut dersom den blir en realitet. Bildet er tatt ut over Fløysvikvatnet (Ims-Lutsivassdraget) fra Riksvei 13 mot Vardafjell med noen av de planlagte vindmøllene skissert inn. Skissen er utarbeidet av Tenkehetta design).Vindkraft. Tenkehetta design

Sandnes sier ja til 34 vindmøller

Med stort flertall, 31 av 49 representanter, stiller bystyret i Sandnes seg positivt til bygging av 34 vindmøller i terrenget rundt Sviland.