Sandnes sier ja til 34 vindmøller

Med stort flertall, 31 av 49 representanter, stiller bystyret i Sandnes seg positivt til bygging av 34 vindmøller i terrenget rundt Sviland.

Slik kan vindparken på Vardafjellet bli seende ut dersom den blir en realitet. Bildet er tatt ut over Fløysvikvatnet (Ims-Lutsivassdraget) fra Riksvei 13 mot Vardafjell med noen av de planlagte vindmøllene skissert inn. Skissen er utarbeidet av Tenkehetta design).Vindkraft. Foto: Tenkehetta design

 • Egil Ø. Nærland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Under politikernes behandling tirsdag formiddag, måtte rådmann Bodil Sivertsen og saksbehandler Robijne Verstegen tåle ramsalt kritikk for hele saksutredningen.

Flere politikere reagerte ikke bare på konklusjonen, et kontant nei til både Sandnes vindpark (25 vindmøller) og Vardafjell vindpark (9 vindmøller), flere pekte også på at dette var særdeles subjektivt framstilt.

Under avstemningen gikk Ap og Høyre og Venstre samlet for sammen med tre av fire fra KrF (31).

SV, Frp, Sp, Pp og Helge Dragsund fra KrF utgjorde mindretallet (18).

Frp gikk sterkt imot begge vindparkene og siden partiet normalt binder sine representanter i slike saker, fant Sissel Vikse Falch grunn til å tilkjennegi at hun ville ha stemt for.

Ap, Høyre og Venstre sammen

Debatten forente forrige det bystyrets samarbeidspartnere, Ap og Høyre.

Aps Arne Buchholdt Espedal argumenterte kraftig for vindparkene og ba Sandnes ta sin lille bit globalt ansvar for klimautfordringene.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET

Visualisering fra Fløysvik. Foto: Multiconsult

Buchholdt Espedal sa blant annet: — Noen snakker om uopprettelig skade i vår natur, ja, men hva når Maldivene forsvinner i havet. Elnettet er globalt, derfor er vindkraft plassert på Sviland et bidrag til å helpe på rein energi for hele kloden.

— Det blir noen ulemper med vindmøller på Sviland, ja, men det er også mange fordeler som vi hørte bonde Hetland si.

Buchholdt Espedal ble honorert

Det fikk tidligere ordfører, Norunn Øståt Koksvik (H), til å komme med følgende replikk: - Innlegget til Espedal var glimrende.

Hamidullah Amiri (Ap) ba også bystyret si entydig ja og ta globalt ansvar. - Klimaendringene viser seg alle gjennom ekstremvær over hele kloden. Derfor må vi handle nå før det blir for sent. Vi må tåle å se inngrep i naturen som er nødvendig for å redde verden.

Signe Nijkamp (KrF) sluttet seg til: - Solidaritet er viktig, derfor er det slik at vi må tenke globalt og handle lokalt.

Olav Birkeland (H) var heller ikke i tvil om at Sandnes må si ja til vindparkene: - Vi må erkjenne at vi har behov for vindkraft for å nå klimamål innen 2020. Se til Tyskland. De satser stort på vindkraft. Den vil bli like billig som kull om noen få år.

Ja-områder i fylkesdelplanen

Birkeland minnet også om fylkesdelplanen for vindparker: - Det er utarbeidet og vurdert mange lokasjoner. Dette er ja-områder. Det er de to eneste i Sandnes. Søkere som tar utfordringene med å utvikle disse parkene, må ha sikkerhet. Ingen vindmøller kommer nærmer bebyggelse enn tre kilometer.

Venstres Knut Olaf Eldhuset gikk så langt som å si at dette ville bli en merkedag for Sandnes:

— Vi kan gi vårt bidrag til klimaendring ved å vedta at vi går for vindmølleparken. Særdeles hyggelig at vi som er nærmeste nabo til oljehovedstaden, kan gå foran med et godt eksempel.

— I Venstre er det også viktig å ta hensyn til grunneierne. Mange positive bieffekter her. I Hå ser vi at det er gjort utrolig flott. Jeg er heilt enig med Espedal fra Ap, vi må se dette som vårt bidrag i en global sammenheng.

-Byråkratene må ikke forkludre saken

Kennth Austrått (H) fulgte opp den næringsmessige biten: - Norge har i flere år hatt nettoimport av energi, vi trenger altså mer fornybar engergi.

— Saksutredningen har en meget begrenset måte å se verdiskapningen på. 900 millioner til investering, ja, men minst like viktig at vindparkene årlig vil produsere 300 gwh som vi gi rundt 90 millioner i inntekter. Øynene må åpnes og saken må ikke forkludres av byråkratene, sa Austrått.

Jan Refsnes fra SV og Martin S. Håland fra Sp hadde det til felles at de begge forsikret om at de var for fornybar energi, Håland understreket også at Senterpartiet er sterkt for vindmøller, bare ikke i Sandnes der han mener naturen er spesielt sårbar.

SV vil ha vindmøller i havet

Refsnes mener at vindmøllene må plasseres til havs, og han unnlot ikke å komme med et kraftig spark til Statoil som han mener bør tre inn i norske vindparker til havs, ikke bare utenlandske, som han uttrykte det.

Frp begrunnet sitt avslag til vindmøllene med nei til inngripen i Sandnesnaturen.

Kåre-Ludwig Jørgensen (Frp) - Saken er vanskelig, vi i Frp kan være med på det meste av nye energityper, men det må være balansert. Frp har sett på behovet, vi har vurdert og ja- og nei-områder, vi har vurdert utbygginger, vi har vurdert folks innspill. Bydelsutvalget har sagt enstemmig nei. Flere faktorer taler mot enn for. Frp sier nei.

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) understreket at han alltid har vært mot vindmøller. -Ren forsøpling av naturen, sa han.

Publisert:

Vardafjell-utbyggingen

 1. Nå har Vardafjellet Vindkraft stoppet alle turbinene

 2. TV-problemene ikke løst – vindturbiner stanset på Vardafjell

 3. TV-signalene skal tilbake straks – ellers må Vardafjellet Vindkraft stoppe turbiner

 4. Sandnes skjerper støy­kravene – Varda­fjellet Vind­kraft protesterer

 5. Konstant støy, ingen tv-signal og et ødelagt turområde

 6. To advokatfirmaer i sving: Dette er Motvind-konflikten

 1. Vardafjell-utbyggingen
 2. Sandnes