– Biltema-varehus i Stavanger sentrum? Nei takk

Biltema fikk til slutt ja fra myndighetene til å bygge varehus på Håland ved Bryne. Nå kjemper kjeden igjen for å få bygge varehus på Forus i Stavanger.

Bygningen i Maskinveien 1 på Forus står nå tom. Biltema har opsjon på å kjøpe den om de får etablere varehus på eiendommen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

På Håland utenfor Bryne skal Norges største Biltema-varehus bygges, etter mye fram og tilbake i forvaltningen. Men kjeden Biltema Norge AS har troen på at det er behov for enda et stort varehus på Nord-Jæren. Derfor har de søkt om å få bygge enda et varehus. På Forus i Stavanger. Men debatten da saken ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger 30. mars, tyder på at Biltema har enda en kronglete kamp foran seg.

Bygget står tomt

Ifølge styreleder Leif Flemming Bakke Buffin Real Estate, som er eiendomsselskapet i Biltema-gruppen, lette Biltema Norge AS i tre år før de fant en passende tomt å etablere et nytt varehus på i Stavanger. Maskinveien 1 på Forus mener de er perfekt til et varehus på 6000 kvadratmeter på ett golv. Eiendommen huset inntil i fjor Kverneland Bils Volvo-utsalg og tilhørende parkeringsplasser, men står nå tom. Biltema ønsker å bygge om og endre fasaden. Dette innebærer en investering på 50–60 millioner kroner. Varehuset vil gi rundt 50 arbeidsplasser. Ifølge Bakke har Biltema opsjon på å kjøpe eiendommen om de får klarsignal.

Les også

Fra møtet i kommunalstyret i byutvikling 30. mars:

Les også

Biltema satser stort på Forus

Les også

Biltema fikk likevel ja, investerer 150 millioner på Bryne

Men å bygge et varehus som i stor grad skal tilby detaljvarer, er i strid med flere planer for området: Kommuneplanen for Stavanger, regionalplan for Jæren, samt statlige retningslinjer. Og reguleringsplanen for Forus definerer hvilke områder som er er reservert for henholdsvis detaljhandel og tunghandel (biler, motorkjøretøyer, båter, landbruksmaskiner, trelast og byggevare). Hensikten er at detaljhandel bør legges til bysentrum eller i bydelssentre, ikke minst av miljø- og trafikkhensyn.

Biltema fikk ja til å bygge varehus utenfor Bryne. Nå kjemper bilutstyrsgiganten for å få bygge enda et varehus: på Forus i Stavanger.

Flertallet sa ja

Likevel sa altså et knapt flertall i kommunalstyret for byutvikling ja til Biltema-varehus på Forus, til tross for at rådmannen hadde innstilt på ikke å gi dispensasjon.

Egil Olsen (H) påpekte at skillet mellom tunghandel og detaljhandel for lengst er utvisket på Forus. Og at virksomheter som selger i store volum, i seg selv er plasskrevende.

Men mindretallet, som består av Ap, V og MDG, anket avgjørelsen til formannskapet. Som igjen har bedt om at alternativ beliggenhet for varehuset blir vurdert.

Frede Cappelen (Ap) mente at det prinsipielt er uheldig å dispensere i enkeltsaker fra overordnede planer om handelsaktiviteten på Forus, og at Ap derfor ikke kommer til å gå inn for dispensasjon.

Administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

– Antikvarisk planverk

Saken frustrerer administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen:

– Her ser vi nok et eksempel på at distriktet styres etter et antikvarisk planverk. Begrensningene på hva slags varer som kan selges på Forus er håpløst avlegs. Et Biltema-varehus passer da mye bedre på Forus enn i Stavanger sentrum! Og hvorfor skal Biltema lete etter en tomt på et sted som ikke fungerer, når de allerede har funnet en passende tomt etter lang leting?

Om prosjektet, som betyr både sårt trengte arbeidsplasser og investeringer i Stavanger nå møter veggen i Stavanger kommune, vil det være et absurd resultat av et forsteinet planverk, firkantet saksbehandling og manglende politisk handlekraft, sier Minge.
Han mener både kommuneplanen og regionplanen bør legges på nytt.

– Og siden det tar tid, bør etablerere få rimelige dispensasjoner i mellomtiden, sier Minge.

– Sentrum er uaktuelt

Om dere får nei fra myndigheter og politikere til å bygge varehuset på Forus. Hva skjer da?

– Da må vi begynne helt på ny. Kanskje kan vi vurdere en annen utforming enn et varehus på ett gulv. Men jeg ser uansett ikke for meg at Stavanger sentrum er et aktuelt sted for oss å etablere oss. Vårt varesortiment er uansett av typen som trekker kunder med bil, sier Bakke.

Som sier han kan dokumentere at Biltema forsøkte å finne en egnet tomt i Stavanger i tre år før de lyktes med Maskinveien 1.

Saken blir behandlet i Stavanger formannskap 4. mai.

Publisert: