Sira-Kvina ruster opp

Sira-Kvina kraftselskap vil «overansette» i en periode for å overlappe med veteraner med AFP eller vanlig alderspensjon i sikte.