• Jan Tore Glenjen

Sandnes Sp etterlyser samarbeid

– Vi må bli flinkere til å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å få til en sunn utvikling i regionen, sier Martin S. Håland (Sp).