• Heidi Hjorteland

«Unge menneske skal ha råd til å busetja seg i Suldal»