• Christian Nørstebø/fvn.no

Ber offeret forholde seg passivt