Bedriftene kan bidra til å løse parkeringsproblemene