Dette kan bli en ny Bryne-port

Med ny gang— og sykkelvei langs elva ned mot Rv 44, blir inngangen til Bryne straks mer innbydende.