Nyttig med allianser i krisetider

Statsministeren gir en ørliten åpning for økt samarbeid med opposisjonen om håndteringen av finanskrisen. Selv skattelettelser kan Jens Stoltenberg ikke utelukke.