Jærens første countryfestival

Glem Nashville. Du trenger ikke å reise over dammen for å leke cowboy — på lørdag holder det med en tur til Helgåleiren på Ogna.