• LØFT: Bente Olen Skårland og Per Morten Skårland får kyndig veilening i bruk av personløfter av Bautassjef Oddmune Johannesen.

750 ungdommer på Skurve