Rogaland Taxi: «Ikke ulovlig»

Rogaland Taxi benekter ulovlig drift, men fylkessamferdselssjefen ber om dokumentasjon.