• - Hvem har kjørt båt ulovlig, spør politibetjent Pål Nedrebø og lensmann Edvin Gard. Hannah Vollsæter (t.v.), Maren Simonsen og Kamilla Naaden Motland har ikke det. Foto: Odd Kristian Stokka

Mange barn kjører båt ulovlig