Boka som måtte komma

Etter 123 år har endeleg nokon tatt seg arbeidet med å samla Lakselottet Lindum si spanande og mangslungne historie mellom to permar.