• Lars Idar Waage

Jubileumsbok om avhengige

Over 50 års lokal innsats for rusavhengige er blitt bok. Synlige og mindre synlige ildsjeler er en viktig del av historien.