• Lars Idar Waage

Bilvrakfiksing ga Italia-tur

Elevbedriften Gand Skade og Lakk UB spanderer på seg en tur til Ferrari-land etter en inntektsrik reparasjonssesong.