Samferdsel og bygg får penger

Rådmannen vil bruke 20 mill kr til vedlikehold av kommunale bygg, kirkebygg og utleieboliger for sosialt vanskeligstilte.