• Kristin Skodje Pedersen

– Vi fikk fram våre synspunkter på en god måte