Kunstens Hus blir utsatt i et halvt år

Kunstens Hus utsetter åpning til over sommeren. Og får nytt navn på nyåret.