• Nå frykter Bjarne Lunde at han blir avspist med 800.000 kroner for sine 45 mål noen hundre meter lenger borte (2).

Forskjell på gård og gård

Områdene er nesten like store og ligger bare noen hundre meter fra hverandre. Hvorfor er prisforskjellen så stor når kommunen tvangsinnløser gårdene?