• Pål Christensen.

26 yrkeskriminelle venter på utvisning