Unge involvert i 358 krimsaker

I 2007 gjennomførte politiet 180 bekymringssamtaler med unge under 18 år. I tillegg ble det registrert ytterligere 358 saker der unge under 18 var involvert. Politiet er overrasket over de høye tallene.