• Hans E.H. Jacobsen

Vindkraft for 4,5 mrd.

Det blåser på toppene og Siragrunnen i Dalane. Nå skal NVE arrangere nye folkemøter.