Orstad-byen kommer

Fylkesplansjef Per Frøyland Pallesen kan ikke tallfeste hvor mange som vil bo i Orstad-området om 100 år.