• Hans E.H. Jacobsen

Jobbsentral for seniorer

Næringslivet skriker etter arbeidskraft. Det vil AKS på Lindøysenteret gjøre noe med.