• Tor Inge Jøssang

Uten en krone til Ryfylke

Regionveisjef Olav Ellevset hadde ikke med penger til rassikring da han i går besøkte Ryfylke.