Bekymret for den giftige planten? Les denne saken

Planten Landøyda har skapt en del bekymring. Stavanger kommune påpeker at planten først og fremst er skadelig for beitedyr. Landøyda har også noen gode egenskaper.

Landøyda er en naturlig vill plante i norsk natur som har spredd seg veldig de siste årene.
Publisert: Publisert:

I etterkant av Aftenbladets sak om Landøyda-blomsten som sprer seg i Rogaland, har Stavanger kommune mottatt mange henvendelser fra bekymrede innbyggere som krever at kommunen skal fjerne planten fra omgivelsene.

– Det tok litt av, ja, sier kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune, Øyvind Berekvam.

Kommunens oppfordring til luke-dugnad gjelder ennå, men er fortrinnsvis rettet mot områder med jordbruk.

– Luking av denne planten i kommunens friområder vil ikke være en prioritet for oss, men dersom du ser planten i nærheten av beiter eller jorder brukt til gressproduksjon kan du plukke den nå før den frør seg for å hindre at den sprer seg, sier Berekvam.

Sauebonde Arnfinn Auestad fra Gjesdal er godt i gang med å luke bort den giftige blomsten.
Ida Ur Storberget er utdannet biolog og jobber som naturforvalter i Stavanger kommune.

Ida Ur Storberget er utdannet biolog og jobber som naturforvalter i Stavanger kommune.

Hun skal nå forklare oss hvorfor vi ikke trenger å være spesielt bekymret for Landøyda – med mindre man er bonde eller har en 2-åring som elsker å spise gule blomster.

1

Farligst for dyr

Landøyda er først og fremst et problem i landbruket ettersom den er giftig og dødelig for storfe og hest.

Dersom du ser planten i nærheten av beiter eller jorder brukt til gressproduksjon, kan du plukke den nå (med hansker) før den frør seg, og dermed hindre at den sprer seg.

Riv opp plantene med røttene og legg plantene i søppelposer og lever de som restavfall.

2

Man må faktisk spise den skal det være farlig

– Som mange andre planter vi har i naturen, og i hagen, er den giftig, men man må jo faktisk spise planten for at den skal være farlig, sier Storberget.

– Du skal også ofte spise en del før det blir farlig, og plantene som er giftige smaker ofte dårlig eller bittert.

Man skal likevel bruke hansker hvis man skal luke planten. Dette fordi den har planten har et stoff i seg som huden reagerer på hvis vi blir eksponert for sollys. Man kan få blemmer og irritert hud.

3

Alt er farlig!

Landøyda er giftig, men det er også en rekke andre planter. Noen er langt mer giftige enn Landøya. Dette gjelder både plantene og blomstene du har i bedene ute, og de du har i krukker inne.

Her finner du oversikt over planter og bær i Norge. Her oppgis det hvilke som er giftige, og ikke. På listen over giftige planter finner du blant annet Eføy, Hyasint, Barlind, Rododendron og Revebjelle.

Mange planter som vi er i nærheten av daglig, er giftige. Derfor er ikke løsningen å fjerne alle, det er derimot mer fornuftig å lære barna å ikke spise planter og bær som de ikke vet hva er, mener Storberget.

4

Landøyda er naturlig og nyttig

Landøyda har alltid vært til stede i norsk natur, i motsetning til noen planter kommunen driver aktiv bekjempelse av. Altså arter som ikke er naturlige i Norge.

– Fremmedarter sprer seg på en helt annen måte. De har ingen naturlige fiender eller konkurrenter, sier Storberget.

Landøyda derimot har både fiender og konkurrenter, og klarer derfor ikke ta over områder på samme måte som fremmedartene.

I tillegg er den vertsplante for en rødlistet sommerfugl: Karminspinnern.

– Landøyda blomstrer sent og er derfor viktig for både sommerfugler, bier og andre insekter som lever av nektar, sier Storberget.

5

Kommunen passer på!

– Når kommunen lager bed i for eksempel barnehager tar vi ikke med giftige planter, sier Storberget.

Og dukker ugress opp, lukes det. Og i dette tilfellet anses Landøyda som ugress.

Publisert: